ACTUALITAT

Cursos del Centre Internacional de Música Medieval de la Valldigna

Cursos del Centre Internacional de Música Medieval de la Valldigna

L'alumnat dels conservatoris superiors de música dependents de l'ISEACV que participen activament en els cursos programats pel Centre Internacional de la Música Medieval de la Valldigna podrà sol·licitar reconeixement de crèdits optatius. Per cada tres cursos es podrà reconéixer un crèdit ECTS. Cada curs té de 10 hores de duració.


Per a més informació i inscripcions: http://cimmvalldigna.org/