ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES - ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

Es convoca, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del lloc de treball:

    1 Professor/a especialista en GUIÓ CINEMATOGRÀFIC I GUIÓ TELEVISIU, en jornada laboral de 4 hores setmanals, durant el segon quadrimestres (febrer-juny) del curs 2019-2020 per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu del *ISEACV des del dia 18 al dia 27 de desembre de 2019, tots dos inclusivament en horari de 9.00 a 14.00 hores (exceptuant els dies 24, 25 i 26). Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14.00 *hores del dia 27 de desembre de 2019. En  aquest cas, haurà d'enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la mateixa adreça del *ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'aspirants admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del Conservatori, així com en la web del *ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega la declaració responsable


RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES

Se cita a totes les persones aspirants admeses el dia 17 de gener de 2020, a les 9.30 h, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València per a l'inici de les proves. Els criteris de valoració es faran públics per la comissió de valoració prèviament a l'inici d'aquestes.

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES