ACTUALITAT

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS - CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA D'ALACANT

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en FONAMENTS DE MECÀNICA I MANTENIMENT DE VENT, en jornada laboral parcial de 6 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música d'Alacant. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 20 al dia 26 de setembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 26 de setembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega la declaració responsable

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES

La prova per a Fonaments de Mecànica i Manteniment d'Instruments de Vent, tindrà lloc dijous dia 10 d'octubre de 2019, a les 12:30h, a l'aula 108 del Conservatori Superior de Música "Óscar Esplà" d'Alacant.

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES