ACTUALITAT

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES PER LES PERSONES ASPIRANTS ADMESOS A LES PROVES (MUSICA)

Llistats provisionals de puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses a la realització de les proves de la convocatòria de professorat especialista per als estudis superiors de Música.